Categories
'i dag' (Danish) Blogs

Den industrialiserede gris

Domestic pigs
Billede: Wikimedia Commons ved Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture. Public Domain

I aften, den 23-januar-2014 kl. 20.30, viser DR1 dokumentaren Det store svinerige.

Med programomtalens spørgsmål om hvorvidt der dagligt dør 25.000 pattegrise i svinestaldene, at søerne føder helt op mod 24 unger af gangen og at der benyttes ulovlige produktionsmetoder som halekupering og kastration uden bedøvelse, er tonen lagt an.

Svineproduktionen, og dens omkostninger, er et emne der har været taget op mange gange, jeg vil fremhæve et par eksempler.

Den industrialiserede gris (1978)

I gymnasiet så jeg filmen Den industrialiserede gris (1978), det jeg husker tydeligst var hvordan kastrationen af hangrisene blev udført, det var meget grumt, og gjorde et stort indtryk.

Umiddelbart er der ikke ret meget at finde om filmen “Den industrialiserede gris” på nettet, udover at den tilsyneladende fik Landbrugsrådet til at “se rødt”“. Jeg mener at huske at visning på Danmarks Radio blev stoppet, men det står for egen regning.

SvineRiget (2004)

I 2004 tog dokumentaren “SvineRiget” emnet op. Udfra programbeskrivelse lyder det som om “SvineRiget” tegner nogenlunde det samme billede som “Det store svinerige”, men jeg har ikke set den. i 2004 var vores årlige svineproduktion på 25 mio., nu er den oppe på 30 mio.

Dokumentaren der kan ses på Filmstriben.dk SvineRiget. DR brugte ikke sin visningsret, med den begrundelse at den var “produceret i strid med DRs programetik”.

Svineriget i øst (2006)

Et andet eksempel er Svineriget i øst (2006) der handler om danske svineproducenter i Østeuropa. Dokumentaren belyser især konkurrencesituationen, der ofte benyttes som begrundelse for den måde vi producerer svin på. Enhedslisten ville dengang tage initiativ til at tage emnet op i Folketinget.

Håber på en konstruktiv dialog

Synes det bliver spændende at se om “Det store svinerige”, tegner nogenlunde det samme som billede som i de andre dokumentarer, specielt “Den industrialiserede gris”. En stor forskel kan være at produktionen i dag må være flere gange større end i 1978, noget der jo kan trække i forskellige retninger.

Der er naturligvis omkostninger ved at have en så stor en svineproduktion som den vi har i Danmark, og historien synes at vise at det er svært at gøre noget ved problemerne. Personligt synes jeg omkostningerne er alt for store, og jeg håber at “Det store svinerige” kan være med til at åbne for en konstruktiv dialog, så der kan ske nogle ændringer? Vi får se.

Kilder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *