Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Education/Undervisning Frivillig arbejde Historier/Stories Undervisning

Apologetik – Jeg er en velintegreret dansker

As-Salam – 99 Names of Allah – TheOnlyQuran.com

Indledning

Apologetik (græsk – απολογία apologia) betyder forsvar af en position under angreb og bruges om (kristent) trosforsvar.

Så er der ildebrand igen og igen rammer det tæt på.

Det handler naturligvis om attentatet mod Charlie Hebdo.

Hvorfor rammer det mig tæt? Her er et par grunde.

 • Min gamle favorittegner Georges Wolinski blev dræbt i angrebet (jeg hyldede ham ved at oprette artiklen på Wikipedia)
 • I 1980’erne kom jeg ind i en dansk-fransk familie med stærke forbindelse til det intellektuelle miljø i Paris og min daværende kærestes mormor, May Picqueray, var militant anarkist, i dag er der næppe tvivl om at hun ville have været betegnet som terrorist.
 • De sidste 11 år har jeg arbejdet som frivillig lektiehjælper i den såkaldte ghetto Mjølnerparken og jeg har mange bekendte med muslimsk baggrund

Apologetik

Nettet flyder over med islamkritik, og jeg faldt over en opdatering i en Facebook-gruppe som er ganske symptomatisk.

Muhammed giftede sig med en 6-årig, og Muhammed hyldes af muslimer som det bedste menneske der nogensinde har eksisteret, og hans måde at være på er et eksempel til efterfølgelse, så derfor er giftemål med småpiger i islams øjne legalt.

Det er da ren Erasmus Montanus logik.

Jeg er skam ganske klar over at der finder giftermål mellem mindreårige sted i lande der kaldes islamiske, men talene siger at det er faldende og det finder primært sted i afrikanske lande og jeg har aldrig set det praktiseret blandt mine danske venner der bekender sig til islam.

Herudover hiver islamkritikere ofte citater frem der skulle opfordre til drab på ikke-muslimer.

Her er mit religionsforsvar, som jeg nu hellere vil kalde kulturforklaring, og det var udløst at trådstarterens spørgsmål om hvorvidt der findes koranvers det opfordrer til drab på vantro samt børneægteskaber.

Det meste af den slags er løgn og latin (eller arabisk), som regel baseret på et enkelt, eller få, koran-vers taget ud af sammenhængen og dårligt oversat (typisk drejer det sig om Kapitel 9, vers 5 sværdverset).

“9:5. Når de fire forbudte måneder (efter kundgørelse af pagtens opløsning) er ovre (og afgudsdyrkerne begår fjendtlige handlinger imod jer), da dræb dem, hvor I end finder dem. Tag dem til fange, omring dem, læg jer i baghold og pas dem op overalt. Men hvis de (oprigtigt) angrer og (frivilligt) slutter sig til jer ved at forrette bøn og give almisse, da sæt dem fri. For Gud er tilgivende og barmhjertig.”

Naturligvis findes der mange oversættelser, og afgudsdyrkere ses ofte oversat som “vantro”, men det dækker altså IKKE “bogens folk” (kristne og jøder) selv om det ofte ses oversat således, afgudsdyrkere (polyteister) kunne f.eks. være Hinduer.

Hvis en pagt med afgudsdyrkere brydes er der en fire måneders periode inden muslimer kan forsvare sig selv mod angreb.

Dette er naturligvis en fortolkning, men sjældent den man ser blandt mørkemænd og kvinder på Facebook

Derudover skal det, som f.eks. også biblen og relativitetsteorien, ses i sin fulde sammenhæng. Altså man skal IKKE læse Al-Quran som Fanden.

Min kilde er http://www.islamstudie.dk/

Det er MEGA-trættende at deltage i de endeløse religionsdebatter på Facebook som igen og igen hiver 9:5 frem, hvis man går i mod dem får man “tæsk”

Det men [red:sic] pædofilien hænger nok i høj grad sammen med at Muhammed efter sigende blev gift med Aisha da hun var 9 år, hvem ved hvordan normal praksis var i de 7’ende århundrede også på disse breddegrader? Der er sikkert stadig sager i stammesamfund hvor man gifter piger bort i en meget tidlig alder, men det hænger også sammen med at den forventede levealderen er meget kort, og hvad var den giftemodne alder i Danmark mon i det 7’ende århundrede?

Men jeg bliver nødt til at diskutere dette med mine muslimske bekendte, og det har jeg heldigvis rig lejlighed da jeg faktisk kender mennesker der er troende muslimer i varierende grader spændende fra det jeg vil kalde “kulturmuslim” til stærke 5-søjle muslimer.

Jeg kan kun sige at de muslimer jeg kender er ganske almindelige fredelige mennesker og det har været berigende at lære dem at kende. Der er mange ting vi er uenige om og man kan nogle gange under sig over nogle holdninger, men kun ved at mødes kan vi nedbryde barrierne og forhindre misforståelser og manglende følsomhed og respekt over for andre kulturer.

At blive en velintegreret dansker

Da jeg begyndte at færdes steder hvor flertallet bekender sig til Islam var det svært, f.eks. blev jeg vildt provokeret over at en mand nægtede at give en af de kvindelige frivillige hånden, med kommentaren om “at det forbød hans religion ham”. Demonstrativt gav jeg kvinden hånden og derefter gav jeg ham hånden.

Det ændrede sig lidt for mig da jeg første gang kom ind i et muslimsk hjem, og spurgte om hvad platterne med arabiske tegn betød. Det var nogle af Guds 99 navne. At Gud havde flere navne var nyt for mig, det er ikke kun Akbar (stor) men også Wadud (barmhjertig).

Islam var ikke helt så monoteistisk og firkantet som jeg troede, man anerkender at Gud har mange kvaliteter, herunder barmhjertighed.

I løbet den tid jeg er kommet i Mjølnerparken har jeg modereret mit ønske om at opnå forbedret integration gennem at promovere min overlegne, i egne øjne, kultur til at det er noget der tager tid og at vi kan lære meget af hinanden. Tryk avler modtryk, og i takt med den stigende negative diskurs f.eks. i forhold til Hijab (slør), har jeg kunne mærke en øget interesse for at gå med det det.

Det gør ondt på mig og mine muslimske venner når vildledte muslimer stjæler alverdens forsider.

Efter 11 år som lektiehjælper i Mjølnerparken føler jeg mig nu som en velintegreret dansker, og en stor stor tak til de mange mennesker i Mjølnerparken der har lukket mig ind i deres liv.

Gør som mig, få nogle muslimske venner og bliv en velintegreret dansker, et godt sted at starte er at blive lektiehjælper, det kan f.eks. være i Mjølnerparken, hvor jeg er dagskoordinator om mandagen fra 17:00 til 19:00 på Hothers Plads 2, 2200 København N.

Jeg håber at vi ses.

Ikke-fundamentalistisk Islam

Jeg vil lige slutte af med mit favorit citat fra Al-Quran, her i oversættelse fra islamstudie.dk. I det hele tager er Sûra al-baqara smuk, smuk poesi.

2.112.

Enhver, der helt og holdent giver sig hen til Gud og er retfærdig (muhsin), vil blive belønnet af Herren. Han behøver hverken frygte (dommen) eller sørge (over afgørelsen).

Dette er da alt andet end fundamentalistisk og jeg har diskuteret dette med en Imam fra Islamisk Trossamfund. Han var så elskværdig at ville diskutere dette med mig, jeg har nemlig ofte blevet mødt afvisende med “det er din fortolkning”, hvilket også er den anbefalede handling for muslimer når de konfronteres med (uoplyst) kritik af deres Islam.

Imamen gav mig ret i at Herren og Gud ikke nødvendigvis betyder “Allah”.

Det er kompliceret med oversættelser af Al-Quran og der findes ekstremt mange. På Quran360 Web – القرآن kan man sammenligne dem, her f.eks. 2.112

Det korrekte er at gengive verset på arabisk, og det er det du ser øverst på siden.

I øvrigt lyder det smukt når Al-Quran reciteres, her er en recitation af Al-Baqara med engelsk oversættelse, vers 112 finder du ca. ved 28:40.

Se også

Kilder

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Education/Undervisning Frivillig arbejde Historier/Stories Resources Udfordring Undervisning

#stemmespild #dkpol

Jeg skal jo snart til at spilde min stemme udover et parti, jeg bruger altid udelukkelsesmetoden.

Dansk Folkeparti
DF har på nogle punkter et fint program, og deres IT-politik har jeg været ganske enig i, i hvertfald tidligere hvor Morten Messerschmidt tegnede den. Desværre indeholder deres politik så mange selvmodsigelser og negativ retorik at de ryger nederst på listen.

Socialdemokraterne
Jeg er vel egentlig kernevælger, men er vokset op i 70’erne med det ene eksperiment efter det andet, så jeg kan aldrig få mig selv til at stemme socialdemokratisk, hvilket jo egentlig er trist og alt andet end et seriøst argument.

SF
Her er jeg vel også kernevælger, men socialisme er en forældet ideologi så hvis partiet skiftede navn ville jeg overveje det.

Venstre
Ligner efterhånden desværre Dansk Folkeparti for meget i deres retorik.

Konservative
Gud, Konge og Fædreland, det er vist på tide at droppe det og komme ind i nutiden og så er der jo lige ham der Mads Holger og hans stunt.

Kristendemokraterne
Sympatiske, og på Folkemødet i 2012 talte jeg med en, han fik mig dog ikke overbevist.

Liberal Alliance
Kan ikke snuppe deres arbejdsmarkedsretorik.

Enhedslisten
Sozialistische Einheitspartei Dänemarks…VS VAR mit parti, det sympatiske rotationsprincip og partiskat sikrer mod levebrødspolitikere, men “et eller andet” er de vist ude på.

Piratpartiet
Navnet alene frastøder mig og så kan man roligt sige at der har været nogle ganske rabiate personer indover, men det er superfedt at medlemsskab af partiet er gratis. Har desværre ikke tillid til dem.

Radikale
Jeg har været kernevælger fordi de alt i alt virker som de mest fornuftige, selv om udtalelser som “sådan er det bare” frastøder mig. Det er også det ene af to partier jeg har været medlem af, jeg nægtede dog at betale kontingent, så jeg meldte mig ind i Piratpartiet i stedet.

Alternativet
De har et manifest:

Der er altid et alternativ!

ALTERNATIVET ER EN POLITISK IDÉ om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.

ALTERNATIVET ER ET OPRÅB mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

ALTERNATIVET ER ET POSITIVT MODSPIL. En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.

ALTERNATIVET ER NYSGERRIGHED efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.

ALTERNATIVET ER SAMARBEJDE. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.

ALTERNATIVET ER ÅBENHED efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.

ALTERNATIVET ER MOD til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

ALTERNATIVET ER ALLEREDE VIRKELIGHED. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.

ALTERNATIVET ER FOR DIG som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

Hvem mon jeg spilder min stemme udover snart? Jeg håber det bliver Alternativet, men det kræver jo at der kommer små 5.000 underskrevne vælgererklæringer retur, så hvis du vil støtte stemmespild i Thorning lejeren samt hjælpe mig med ikke at stemme på de Radigale, så skriv under NU.

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Historier/Stories Resources Udfordring Undervisning Videnskab

Bogen er som regel bedre end filmen

Rembrandt Harmensz. van Rijn 079

Teenager i bussen:
Jeg så denne her film. Den hed sudo eller eks udos eller noget andet

Mig:
Exodus

Teenager i bussen:
Ja!

Mig:
Det er den der handler om jødernes flugt fra slaveri. Ved i godt at de for vild i en lille skodørken i 40 år fordi Gud var sur på dem. Moses gik op på bjerget for at få de ti bud, da han kom tilbage havde jøderne gang i det vildeste rave. Moses blev skuffet og smadrede tavlerne de ti bud stod på.

Teenager i bussen:
Han vidste ikke at hans mor ikke var hans rigtige mor.

Mig:
Ja han var hittebarn, blev fundet af den egyptiske Dronning. Det står i biblen, kender du den?

Teeneager i bussen:
Nej jeg læser ikke.

Mig:
Man siger normalt at bogen er bedre end filmen, men vi kan vist konkludere at denne film er meget bedre end bogen.

Teeneager i bussen:
Ja.

Mig:
Og undskyld at jeg forstyrede.

Det fede ved at blive gammel er alle de ting man ved, i har noget at glæde jer til.

Categories
Uncategorized

White Noise

Rastus is a nigger. Thug mugger junkie.
Black golly gob. Big horny monkey.
Pimp pusher coon. Grinning piccaninnies.
Send him home soon. Back to the trees.

Black wogs. Black wogs. Your face don’t fit.
Black wogs. Black wogs. You ain’t no Brits.

Ahmed is a Paki. Curry coffee queer.
Ten to a bed. Flocking over here.
Tax-sponging canker. Smelly thieving kids.
Ponce greasy wanker. Worse than the yids.

Brown wogs. Brown wogs. Your face don’t fit.
Brown wogs. Brown wogs. You ain’t no Brits.

Stick together we’ll all be white me and you
The only colours we need are red, right and blue.

Paddy is a moron. Spud thick Mick.
Breeds like a rabbit. Thinks with his prick.
Anything floors him if he can’ fight or drink it.
Round them up in Ulster. Tow it out and sink it.

Green wogs. Green wogs. Our face don’t fit.
Green wogs. Green wogs. We ain’t no Brits.

If the victim ain’t a soldier why should we care?
Irish bodies don’t count. Life’s cheaper over there.

Green wogs. Green wogs. Face don’t fit.
Green wogs. Green wogs. We ain’t no Brits!
Green wogs. Green wogs. Grab ’em boys.
Green wogs. Green wogs. Turn up the white noise.
Turn up the white noise! Turn up the white noise!

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Frivillig arbejde Hackers Historier/Stories Resources Udfordring Undervisning

5 Twitter venner der påvirker mit liv

Inspireret af @ronnierocket har jeg lavet en liste med 5 Twitter venner der påvirker mit liv.

Det er en “noget” anderledes liste end Ronnies.

@sparklewitz
@jacobchr
@neogeografen
@palnatoke
@kmdk

@sparklewitz

Skytsengel og reality check

Bio: Writer. Digital content marketer @FalconSocial. DA-EN translator. Loving mother until I get a Lego stuck in my foot.

@jacobchr

Så behøver du egentlig kun følge en. Med-kollaboratør i den sovende celle Æbletræet

Bio: Underviser i arbejdsmarked, organisation og metode på socialrådgiveruddannelsen ved UC Lillebælt. På denne kanal: Indfald, udfald og affald.

@neogeografen

Utroligt engageret i OpenStreetMap og så deler vi musiksmag. Med-kollaboratør på adskillige tema play-lists som f.eks. HACK4DK og Bodil

Bio: map mash up developer

@palnatoke

Utroligt vidende og behageligt menneske som utrætteligt arbejder for Wikimedia og Wikipedia. Med-kollaboratør i Wikimedia Danmark og #madklub

Bio: Jeg gør ting. Wikiting. Crowdting. Biting. Politikting. Fordi det er vigtigt-ting. Fordi det er sjovt-ting. Spørg.

@kmdk

Verdens dejligste Karen. Med-kollaboratør i “den underlige blandede flok” aka. #mixpack samt Wikimedia Danmark

Bio: Geeky, nerdy, webgrrl, technical communicator (a11y, UX, CS) – mostly just me – and occasionally in Danish.

Categories
Blogs Historier/Stories Kim Blog (English) Resources Udfordring Undervisning

For the victims

To the Divine Body of Truth, the Incomprehensible, Bound-less Light;
To the Divine Body of Perfect Endowment, Who are the Lotus and the Peaceful and the Wrathful Deities;
To the Lotus-born Incarnation, Padma Sambhava, Who is the Protector of all sentient beings;
To the Gurus, the Three Bodies, obeisance.

ComicWiki Mande-kærligheden (CC-BY-SA) – Come on! Show that you’re a man!

Wednesday january 7th 2015 was a terrible day, and my twitter-feed was filled with endless speculation, then suddenly this tweet showed up:

Wikipedia is the place to go for breaking news, I should have known that.

It wasn’t until the point when I read the Wikipedia article, that I fully realised what had happened, and my heart broke completely when I saw that Georges Wolinski was listed as one of the casualties.

Wolinski had quite an impact on my life, and he played a big role in my political schooling. My parents were also huge fans, they’ve always enjoyed life like Wolinski did. I, on the other hand, always had a darker mood and I didn’t fully grasp Wolinski’s message of enjoying life.

Wolinski became quite popular in Denmark in the 1980’ies because of the wonderful translations that were done by my high school teacher, Jes Lundt Hansen.

I noticed that there wasn’t a danish Wikipedia entry on Wolinski, so I created one https://da.wikipedia.org/wiki/Georges_Wolinski. I felt that was one of the few things I could do to honour the memory of the victims, and thanks for the inspiration to do so Kenneth Auchenberg. And others has been contributing to the article, you just have to love Wikipedia.

Categories
Blogs Historier/Stories Kim Blog (English) Resources Udfordring Undervisning

Ansvar

Majestætsfornærmelse til fin middag hos dronningen og klimatopmødet er i krise.

§ 77 Paragraf fra Grundloven

LOV nr 169 af 5/6/1953

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Det sidste er jo smukt, men hov: “under ansvar for domstolene”, det må jo siges at være en kattelem på størelse med porten til Statsfængslet i Vridsløselille.

Hvad gemmer sig bag porten? Det gør f.eks.

Injurier:

Straffelovens § 267:
Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Majestætsfornærmelse:

Straffelovens § 115:
Begås, uden at forholdet falder ind under §§ 112 og 113, nogen af de i kapitlerne 25, 26 og 27 omhandlede forbrydelser mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, forhøjes de i de nævnte bestemmelser foreskrevne straffe indtil det dobbelte.
Stk. 2. Begås nogen af de nævnte forbrydelser mod dronningen, enkedronningen eller tronfølgeren, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

Blasfemi:

Straffelovens § 140 (afskaffet juni 2017):
Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Racismeparagraffen:

Straffelovens § 266 b:
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Terrorparagraffen:

Straffelovens § 114:
For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

 • Manddrab efter § 237.
 • Grov vold efter § 245 eller § 246.
 • Frihedsberøvelse efter § 261.
 • Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.
 • Kapring af transportmidler efter § 183 a.
 • Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, stk. 2.
 • Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.
 • Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioaktive stoffer efter § 192 b.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer.
Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.
Yderligere uddybende bestemmelser og straffeansættelser findes i §§114 a-e.

Forbrydelser mod den offentlige orden og fred:

Straffelovens § 136:
§ 136. Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Disse spilleregler er da ikke så svære at forstå, så sæt i gang og brug din ret til at ytre dig som en voksen og ansvarlig person, så slipper vi for at spilde den dømmende og udøvende magts tid.

Du kan jo også gøre vælge at gøre som f.eks. Jyllands-Posten gjorde, da de offentliggjorde artiklen “Muhammeds ansigt” og ignorere den første del af §77.

Artiklen “Muhammeds ansigt” har været undersøgt af Rigsadvokaten og han kom med nedenstående begrundelse der, delvist, gik Jyllands-Posten imod, men der kom ingen retssag ud af det.

15. marts 2006: Rigsadvokatens afgørelse i sagen om Jyllands-Postens artikel ”Muhammeds ansigt”. Afgørelsen var, at der ikke forelå en overtrædelse af de nævnte regler i straffeloven. Det fastslås dog også: “Det er således ikke en rigtig gengivelse af gældende ret, når det i artiklen i Jyllands-Posten anføres, at det er uforeneligt med ytringsfriheden at gøre krav på hensyntagen til religiøse følelser, og at man må være rede til at finde sig i ”hån, spot og latterliggørelse””.

Se også