Categories
Blogs Education/Undervisning Kim Blog (English) Resources Rumforskning Technology Videnskab

Kepler-452b: Most Earth-like exoplanet yet – a consequence of the size of the Universe?

Kepler-452b artist concept.jpg
Kepler-452b artist concept” by NASA – http://www.nasa.gov/image-feature/soaking-up-the-rays-of-a-sun-like-star-artistic-concept. Licensed under Public Domain via Wikipedia.

July 23 2015 NASA announced that the Kepler space telescope had found the most Earth-like exoplanet yet:

The discovery of a super-Earth-sized planet [Kepler-452b] orbiting a sun-like star brings us closer than ever to finding a twin of our own watery world. But NASA’s Kepler space telescope has captured evidence of other potentially habitable planets amid the sea of stars in the Milky Way galaxy.

I think that the most impressive fact about exoplanets, including Earth-like, is that we had the imagination to believe that they had to exist, given such small empirical evidence (just one solar system).

This might be a fact of the Universe given the infinity of it on both scales (10 to the positive power and 10 to the negative power.

So there must be a lot of “Earths” out there, and we might have some better guesstimates on some of the factors of the Drake Equation now.

Congratulations to us all with this amazing find, that was science fiction in my childhood!

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Music Resources

Cruel to be kind

Well, I do my best to understand, dear
But you still mystify and I want to know why
I pick myself up off the ground
To have you knock me back down again and again
And when I ask you to explain you say

You gotta be
Cruel to be kind in the right measure
Cruel to be kind it’s a very good sign
Cruel to be kind means that I love you
Baby, you gotta be cruel to be kind

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Historier/Stories Poesi

Forstenet

Mit hjerte har været der altid
Frosset i rum og tid
Alt for kort tid var det tøet
Men nok til at tage dig ind
Nu er vi frosset sammen
Og venter på nyt besøg

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Education/Undervisning Historier/Stories Undervisning Videnskab

Faderen, Bohr og Videnskaben

Der har været en del røre i andedammen fordi en minister, endog en uddannelses- og videnskabsminister, har udtalt at han er troende og at det omfatter tro på en skabende Gud, og sikkert for at understrege at der ingen modsætning er mellen tro og videnskab har han fremhævet at f.eks. Niels Bohr skulle have været troende.

At Bohr skulle have været troende er der dog ikke noget belæg for, som f.eks. dokumenteret af Ingeniøren: Ny minister spreder usandheder om Niels Bohr: Han var ateist | Ingeniøren Hentet 9. juli 2015

»Niels Bohr havde en krise efter sin konfirmation, hvor han i løbet af kort tid kom til den konklusion, at religionen var uden betydning. Den kunne ikke bevises, og havde derfor ingen mening,« siger Finn Aaserud, der i øvrigt fortæller, at Niels Bohr brugte utallige brevvekslinger med sin svigermor for at forklare sin afstandstagen fra religionen

Der er tale om en velkendt og sejlivet misforståelse, og rent faktisk blev jeg præsenteret for den allerede under min egen konfirmationsforberedelse for snart 40 år siden da jeg var 14.

Præsten fortalte en anekdote om at Niels Bohr under en forelæsning havde fyldt tavle efter tavle med ligninger, noget han helt bestemt gjorde, til sidst skulle Bohr så have skrevet GUD med store bogstaver på tavlen, i min præsts fortolkning et udtryk for at Bohr anerkendte at der findes noget større, ja at dette ikon, ikke mindst for mig, skulle have været troende.

Min præst havde også nogle betragtninger om “lyset som Gud”. Set fra en fotons synspunkt står tiden jo sådan set stille, det er vel essensen af Einsteins berømte tankeeksperiment, og fotonen kan derfor betragtes som værende overalt på en gang, altså “Gud”.

Som 14 årig og ekstremt videnskabsinteresseret var dette jo viden på et niveau langt over det jeg lærte i Fysik og Religion i folkeskolen, ja lad os da kalde det videnskab/filosofi, og det gjorde, som det måske fremgår, et kæmpe indtryk på mig, det er et af de tydeligeste minder fra den tid og jeg har nok været et “forholdsvist” troende menneske lige siden.

At der så var tale om manipulation, eller i hvertfald omgåelse af sandheden, fra præstens side har naturligvis skuffet mig med alderen, og jeg har da tænkt over om han havde forstået at jeg var på vej i “videnskabens vold”, var letpåvirkelig, og en sjæl man kunne fange, men jeg skal nok længere ud på landet med den konspirationsteori.

Så jeg har et ønske for vores grunduddannelser, og det er at de på et tidligere tidspunkt begynder at indeholde undervisning i videnskabens og filosofiens universelle sprog og ikke mindst, kildekritik, så man kan blive en rigtig spørge-jørgen, især overfor autoriteter der ellers er trænet i envejskommunikation, som præster og uddannelses- og videnskabsministre, så skal vi nok få nogle dygtige, selvstændige og da hjertens gerne troende videnskabsfolk i fremtiden.

Til allersidst et lille råd fra The Oatmeal, hele striben giver ikke mening for en dansker, men konklusionen er jeg helt enig i.

Så denne er til dig kære uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen, og andre, specielt dem der ønsker at bestride tillidshverv i noget vi prøver at markedsføre som et moderne sekulært demokrati.

How to suck at your religion – The Oatmeal Hentet 9. juli 2015

Excellent! Carry on with your religion
Excellent! Carry on with your religion. From The Oatmeal.