Categories
'i dag' (Danish) Blogs Education/Undervisning Historier/Stories Undervisning Videnskab

Faderen, Bohr og Videnskaben

Der har været en del røre i andedammen fordi en minister, endog en uddannelses- og videnskabsminister, har udtalt at han er troende og at det omfatter tro på en skabende Gud, og sikkert for at understrege at der ingen modsætning er mellen tro og videnskab har han fremhævet at f.eks. Niels Bohr skulle have været troende.

At Bohr skulle have været troende er der dog ikke noget belæg for, som f.eks. dokumenteret af Ingeniøren: Ny minister spreder usandheder om Niels Bohr: Han var ateist | Ingeniøren Hentet 9. juli 2015

»Niels Bohr havde en krise efter sin konfirmation, hvor han i løbet af kort tid kom til den konklusion, at religionen var uden betydning. Den kunne ikke bevises, og havde derfor ingen mening,« siger Finn Aaserud, der i øvrigt fortæller, at Niels Bohr brugte utallige brevvekslinger med sin svigermor for at forklare sin afstandstagen fra religionen

Der er tale om en velkendt og sejlivet misforståelse, og rent faktisk blev jeg præsenteret for den allerede under min egen konfirmationsforberedelse for snart 40 år siden da jeg var 14.

Præsten fortalte en anekdote om at Niels Bohr under en forelæsning havde fyldt tavle efter tavle med ligninger, noget han helt bestemt gjorde, til sidst skulle Bohr så have skrevet GUD med store bogstaver på tavlen, i min præsts fortolkning et udtryk for at Bohr anerkendte at der findes noget større, ja at dette ikon, ikke mindst for mig, skulle have været troende.

Min præst havde også nogle betragtninger om “lyset som Gud”. Set fra en fotons synspunkt står tiden jo sådan set stille, det er vel essensen af Einsteins berømte tankeeksperiment, og fotonen kan derfor betragtes som værende overalt på en gang, altså “Gud”.

Som 14 årig og ekstremt videnskabsinteresseret var dette jo viden på et niveau langt over det jeg lærte i Fysik og Religion i folkeskolen, ja lad os da kalde det videnskab/filosofi, og det gjorde, som det måske fremgår, et kæmpe indtryk på mig, det er et af de tydeligeste minder fra den tid og jeg har nok været et “forholdsvist” troende menneske lige siden.

At der så var tale om manipulation, eller i hvertfald omgåelse af sandheden, fra præstens side har naturligvis skuffet mig med alderen, og jeg har da tænkt over om han havde forstået at jeg var på vej i “videnskabens vold”, var letpåvirkelig, og en sjæl man kunne fange, men jeg skal nok længere ud på landet med den konspirationsteori.

Så jeg har et ønske for vores grunduddannelser, og det er at de på et tidligere tidspunkt begynder at indeholde undervisning i videnskabens og filosofiens universelle sprog og ikke mindst, kildekritik, så man kan blive en rigtig spørge-jørgen, især overfor autoriteter der ellers er trænet i envejskommunikation, som præster og uddannelses- og videnskabsministre, så skal vi nok få nogle dygtige, selvstændige og da hjertens gerne troende videnskabsfolk i fremtiden.

Til allersidst et lille råd fra The Oatmeal, hele striben giver ikke mening for en dansker, men konklusionen er jeg helt enig i.

Så denne er til dig kære uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen, og andre, specielt dem der ønsker at bestride tillidshverv i noget vi prøver at markedsføre som et moderne sekulært demokrati.

How to suck at your religion – The Oatmeal Hentet 9. juli 2015

Excellent! Carry on with your religion
Excellent! Carry on with your religion. From The Oatmeal.

One reply on “Faderen, Bohr og Videnskaben”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *