Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks

ART Day Out – In Real Life – CANCELLED!!!

ART Day Out – In Real Life

Too bad, Art Day Out today has been cancelled – or rather postponed, so I’m available – the weather is nice – anyone tempted?

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Mactopia Open Source Technology

LinuxForAlle.dk – Ang:Almindelig bærbar el. Apple MacBook Pro? –

LinuxForAlle.dk – Ang:Almindelig bærbar el. Apple MacBook Pro? –

Denne tråd kunne være mere interessant end den er blevet, men emnet er interessant og jeg håber på at der kommer egende svar i den

Det var i hvertfald en god anledning til at registrere sig på LinuxForAlle.dk, som virker som en fin og nyttig ressource.

Jeg har også hentet Ubuntu 7.04, desværre ville den ikke boote på min Acer, sagde der var fejl på fd0 enheden (harddisken?), så jeg leder efter andre egnede test computere, boot sekvensen er i hvertfald blevet meget mere strømlinjet sammenlignet med Ubuntu 6.10.

ps. Leder efter egende testcomputere DOH, jeg har jo en Mac mini ved hånden, and guess what, den kører nu Ubuntu 7.04 fra Live CDen UDEN problemer, og det ser lækkert ud.

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Open Source Technology

Verden på nettet: Tilgængelighed, åbenhed, infrastruktur og demokrati

Som svar på Socialdemokraternes udspil til en vision for Danmark på nettet, vil jeg præsentere min vision for Danmark på nettet, som jeg i stedet vil kalde Verden på nettet.

Forskning i hvordan man gør det lettere at anvende IT
Investering i forskning indenfor hvordan man kan gøre det lettere at anvende IT, i samarbejde med industrien.

“borgerterminal”
Inspireret af One Laptop Per Child, forske i udviklingen af software og hardware der kan resultere i en “borgerterminal”.

En “borgerterminal” er en netopkoblet computer, der giver sikker og hurtig adgang til det offentlige, borgerterminalen skal være så let at betjene som et TV, og ikke kræve konstante opdateringer, sikkerhedsadvarsler osv.

“Borgerterminal” projektet skal være baseret på en åben tankegang, og Danmark skal være foregangsland for anvendelsen af open source, åbne standarder og deltage aktivt i udviklingen, men projektet vil være globalt.

Fokus på sociale aspekter af teknologien
Der skal i stigende grad fokuseres på de sociale aspekter af teknologien, og der skal forskes i hvordan teknologien kan anvendes til at øge borgernes deltagelse i demokratiet.

Udvikling af åben dansk talesyntese
Udvikling af en dansk talesyntese der bliver åben, vil styrke dansk, og gøre det muligt for private og offentlige at tænke tilgængelighed ind i deres løsninger.

IT infrastruktur er så vigtig som veje og kloaker
Der skal naturligvis investeres i IT infrastruktur. IT infrastruktur er i dag lige så vigtig som veje, elforsyning og kloaker. Der skal søges inspiration fra projekter som Wireless Philidelphia, der tilbyder billig adgang til trådløse netværk i byområder, og private initiativer som FON, hvor private kan dele deres netforbindelse mod at opnå adgang til netværket hos andre der deler. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at tilbyde trådløs netværk i tyndt befolkede områder, men det vil være et aktiv for f.eks. København at kunne reklamere med at der er billig adgang til trådløst net i hele byen.

Mindre afhængighed af konstant netopkobling
Der skal tænkes over at samfundet ikke bliver for afhængig af konstant netværksadgang, vores systemer skal også kunne fungere hvis der sker udfald på netværket. Som det er nu kan man ikke få adgang til de offentlige selvbetjeningssystemer, med mindre man har netværksadgang.

Aktiv offentlig deltagelse i åbne og frie software projekter
Det offentlige skal aktivt støtte udviklingen af danske versioner af åbne og frie (open source) programmer, som Open Office, Linux osv. Dette er noget lande som Indien allerede gør.

Foregangsland for anvendelse af åbne standarder
Danmark skal være foregangsland for udbredelsen og anvendelsen af åbne standarder, åbne standarder er lige så vigtige som basal infrastruktur. Sammenlign det med færdselsregler, eller som det ofte bliver brugt sporviderne på togskinner. Det vil være tåbeligt hvis vi ikke kan få informationsstrømmene til at flyde frit, fordi der ikke anvendes åbne standarder.

Udvikling af dansk sproget indhold på nettet
Det offentlige bør gå ind i udviklingen af dansk sproget indhold på nettet. Det kunne f.eks. ske gennem deltagelse i projekter som Wikipedia, Wiktionary, og Den store danske ordliste eller oprette ligende projekter i offentligt regi.

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Technology

Bredbånd, tryghed, sikkerhed og tilgængelighed: Socialdemokraternes vision for Danmark på nettet

Socialdemokraterne – Danmark på nettet

Socialdemokraterne har fremlagt et debatoplæg/udspil til en vision de kalder Danmark på nettet, udspillet starter med disse ord:

IT-politik er en af fremtidens kamppladser i dansk politik. I dette udspil fremlægger Socialdemokraterne et konkret bud på en national bredbåndsstrategi, der vil være et vigtigt skridt for at ruste danskerne til fremtidens udfordringer på IT-området.

Med den nuværende regering går det desværre den forkerte vej. Kløften mellem de danskere, der besidder de grundlæggende og helt nødvendige IT-færdigheder, og dem, der ikke gør det, fortsætter med at vokse. I dag er 40 procent af danskerne koblet af den digitale udvikling; for to år siden var tallet 31 procent.

Teknologisk Institut advarer om, at hvis der ikke gøres noget for at imødegå denne udvikling, vil vi i 2012 have 71 procent af danskerne, der ikke kan leve op til de krav, der stilles.

Der er derfor et påtrængende behov for politisk lederskab, der sætter ind imod den stigende ulighed på IT-området. Socialdemokraterne ser en bredbåndsstrategi som et vigtigt led i kampen mod uligheden på IT-området og dermed som et led i at ruste danskerne til fremtidens udfordringer.

Lidt undren
Efter den første undren over, at man ikke kan kommentere på indlægget på Socialdemokraternes hjemmeside, når der nu opfordres til debat, så er det da dejligt at Socialdemokraterne er af den opfattelse, at IT politik er vigtig, og har brugt tid på at formulere et så langt udspil, desværre lider det af en fundamental svaghed, der tales ikke ret meget om hvad man skal bruge nettet til, der tales næsten udelukkende om teknik og infrastruktur.

På den måde er det lavet af samme materiale som Dybkjær rapporten, hybridnet etc. Materiale der som regel er direkte serveret af den danske IKT branches lobbyister.

Det digitale A- og B-hold
Hvad er det så lige visionen går ud på.

Jo, postulatet er at der vil blive lavet et digitalt A- og B- hold, især fordi det ikke vil være alle der får adgang til rigtigt bredbånd.

Der findes ganske rigtigt et digitalt A- og B- hold, men det skyldes jo i høj grad at computere er alt for svære at bruge, ikke at B-holdet ikke har ægte bredbånd. Det skrives også i indledningen at der skal gøres noget ved at forbedre danskernes grundlæggende IT færdigheder, men der står ikke så meget om hvordan man kan opnå det, i udspillet.

Ægte bredbånd til alle
I udspillet tales der om at alle husstande skal have adgang til bredbåndsforbindelse på 100MBit hastigheder, og teleselskaberne – TDC bliver nævnt ved navn – skal pålægges forsyningspligt til tyndt befolkede områder. Forsyningssikkerheden skal finansieres ved at fjerne nogle særregler, men jeg synes det lugter lidt af subsidier, og det ignoreres fuldstændigt at den nyeste teknologiske udvikling går i retning af trådløse bredbåndsforbindelser, således at der ikke skal trækkes kabler.

TDCs ADSL strategi går jo i høj grad på at sikre at deres de-facto monopol på fastnettelefoni fastholdes, man kan ikke få ADSL leveret af TDC, med mindre man også har et fastnetabonnement hos dem, så TDC er sikkert glade for at være skrevet ind i udspillet.

Hvad skal vi med den store båndbredde
Hvad er det så lige man skal bruge den voldsomme båndbredde til? Det lyder da som præcis det samme vi bruger det til i dag, offentlig selvbetjening kræver faktisk ikke den voldsomme båndbredde, og jeg har svært ved at se at den skulle gøre det i fremtiden. Det er vel næppe fordi Hr. og Fru Jensen skal til at uploade videoer til YouTube.

Der er dog nogle konkrete forslag, selv de er nu druknet i mediernes fokusering på ideen om 100MBit bredbånd til alle.

Hovedpunkterne – hvor er open source og åbne standarder?
Det er lidt omfattende at komme ind på alle forslagene i udspillet, men her er hovedpunkterne.

*100 procents dækning med bredbånd i 2009
*Højere hastighed på bredbåndsnettet
*Ophævelse af utidssvarende danske særregler
*Hardwarebaseret digital signatur til alle fra 15 år
*Bredbånd kan fremme demokratiet
*Ophæv grænser for fibernet-udrulning
*Medarbejderbredbånd til statsansatte
*Geografisk lighed
*Kvalitetssikring af netværk og hastighed
*Sikring af trådløse netværk
*Hjælp til svagtseende, læsesvage og blinde
*Bedre kontakt til det offentlige Danmark
*Nye muligheder for tryg velfærd

Hvis man skal tage forslagene efter hvor visionære de er, så synes jeg umiddelbart at det mest fornuftige er hardware baseret digital signatur. Det synes jeg lyder som en virkelig god idé, hvordan det skal implementeres, og hvem der skal betale er så lidt mere uklart.

Det er da også fint at opfordre til at gøre opmærksom på vigtigheden af at kryptere trådløse netværk, men er problemet ikke også at der er så meget ukrypteret trafik i netværk, der burde være krypteret?

Men det er da underligt at open source kun er nævnt i afsnittet om kryptering af trådløse netværk!

Tilgængelighed
Et andet vigtigt punkt er ”hjælp til svagtseende, læsesvage og blinde”, det er igen meget ukonkret, men der tages nok udgangspunkt i de gode råd om tilgængelighed som IT og Telestyrelsens har samlet på Tilgængelighed for alle. Personligt synes jeg der skulle gøres noget for at få udviklet en åben dansk talesyntese, brugevenlighed på offentlige hjemmesider kunne opnås ved at de blev udviklet og afviklet på en fælles platform, som det er nu spildes der mange ressourcer på at genopfinde den dybe tallerken. Dette problem adresseres i udspillet, men som jeg tidligere har foreslået, så bør der udpeges en IT-chef for det offentlige, der har reel magt til at styre udviklingen, og sikre at strategien overholdes.

Bedre kontakt til det offentlige
I afsnittene om ”tryg velfærd” og ”bedre kontakt til det offentlige” tales der om mulighederne for videochat med sagsbehandlere, hjemmehjælpere etc., man kan jo tvivle på om det giver bedre service at man kan se hinanden, men jeg vil da ikke udelukke at det sikkert kan give mere tryghed, men så skal der vel også til at være døgnbemanding med personale der kan håndtere opkaldene fra folk der føler sig utrygge.

Positivt at Socialdemokraterne tager IT politik højtideligt
Som sagt synes jeg det er meget fint at Socialdemokraterne tager IT politik højtideligt, men jeg synes at udspillet prøver at dække over alt for meget, og derfor bliver det uoverskueligt, det ville hjælpe hvis visionen blev præsenteret kortere, og der ikke blev fokuseret så meget på teknologi, samfundet handler om mennesker, og jeg finder det meget positivt at det fremhæves at vi skal tænke videre indenfor brugen af IT, end til at kigge på bundlinjen, og hvordan der kan spares penge.

Categories
Blogs Bookmarks Kim Blog (English) Technology

CodeGear | Delphi for PHP – promising IDE for PHP development

CodeGear | Delphi for PHP

I’ve just discovered the product Delphi for PHP and it looks very promissing.

Based on the qstudio project from qadram, Delphi for PHP is an IDE (Integrated Development Environment) for PHP, here’s what Borland writes on it’s CodeGear site:

Revolutionize Your PHP Web Development

Delphi® for PHP revolutionizes PHP web development with Delphi’s proven visual Rapid Application Development (RAD) approach for accelerated visual PHP web development. Delphi for PHP is the fast and easy way to build robust PHP web applications.

Some highlights:

Delphi® for PHP

The RAD visual PHP development environment

 • Delphi’s proven visual (RAD) framework for PHP
 • Delphi’s comprehensive PHP for VCL libraries
 • Sophisticated editing and integrated debugging speeds up the process of tracking down bugs and errors in the code
 • Integrated development environment streamlines code management and navigation so managing and organizing PHP code has never been easier.
 • Open source runtime
 • Out of the box support for MySQL and InterBase

The IDE runs on Windows only, but the applications can be deployed to any application server running Apache, Internet Information Server and PHP5.

Priced at $299 (introductory price $249) it sounds like good value for money, there are accademic discounts, so you can get it for $99, and you can download a free trail version.

I’ve always loved Borland’s products for their powerful IDEs, and PHP has clearly been lacking a product, like Delphi for PHP, with professional support, and a great out-of-the-box experience.

DAPUG is organising a 2 day Delphi for PHP Workshop dedicated to Delphi, at the Hotel Hesselet in Nyborg, Denmark, on the 1st and 2nd of May 2007.

Read more about Delphi for PHP

Categories
'i dag' (Danish) Blogs

TLAer?

Vist nok ikke! Men det er da en udfordring.

fin
pæn
rar
rød
uff

Categories
'i dag' (Danish) Blogs

Rød er den nye grøn

Jeg kan godt li' rød

Det røde lys blev grønt, eller var det omvendt?

Jeg kan godt li’ rød 😉

Categories
'i dag' (Danish) Blogs

Tim O’Reilly opfordrer til “god blogskik”, og foreslår et etisk regelsæt for bloggere

O’Reilly Radar > Draft Blogger’s Code of Conduct

Tim O’Reilly vil gerne være blogosfærens Emma Gad, derfor har han foreslået at der indføres en “code of conduct” dvs. et etisk regelsæt for bloggere, det jeg vil oversætte til “god blogskik”.

Overskriften er (oversat fra det første udkast):

Vi hylder blogosfæren fordi den omfavner ærlig og åben samtale. Men ærlighed behøver ikke at betyder mangel på god skik. Vi fremlægger disse “Retningslinjer for god ‘blogskik'” i håbet om at det kan hjælpe med at fremme en kultur der støtter både personlig udfoldelse og konstruktiv dialog.

Umiddelbart synes jeg det lyder som en god idé, og Tim O’Reilly er jo ikke en Hr. Hvemsomhelst, så man skal da lytte til det manden foreslår.

I forbindelse med forslaget, er der også blevet udviklet nogle udkast til nogle “advarselsskilte” (badges), og desværre har debatten på O’Reillys Radar handlet lidt vel meget om dette, i stedet for en debat om retningslinjerne.

Baggrunden for forslaget til god ‘blogskik’ skal bla. søges i en høj profileret sag hvor der blev fremsat trusler mod den kendte blogger Kathy Sierra.

Første udkast foreslår følgende retningslinjer for god ‘blogskik’ (kun overskrifter):

 1. Vi tager ansvar for vores egne ord og for de kommentarer vi tillader på vores blog
 2. Vi siger ikke noget online som vi ikke ville sige personligt.
 3. Vi taler sammen privat før vi svarer offentligt.
 4. Når vi føler at en bliver uretmæssigt angrebet, handler vi.
 5. Vi tillader ikke anonyme kommentarer.
 6. Vi ignorerer “troldene”.

Det meste af dette er jo sund fornuft, og jeg kan specielt godt lide, at der tages udgangspunkt i, hvordan man opfører sig i den virkelig verden, punkt 1 er jo ikke meget andet end §77 i grundloven (ja det er den paragraf der omtaler ytringsfriheden, som er uindskrænket men under ansvar overfor domstolene).

Jeg synes at man som blogger skal tænke over god ‘blogskik’, personligt tillader jeg anonyme kommentarer, men alle kommentarer bliver modereret, jeg tror faktisk ikke jeg har tilladt ret mange anonyme kommentarer, men det burde nu ikke være nødvendigt at at udstyre sin blog eller sit forum med en “advarselsskilt”, men igen det er fint at have retningslinjerne i baghovedet.

For en månedstid siden overtrådte jeg selv god blogskik, ikke på min blog, men i et forum. Jeg fik en henvendelse, og jeg reagerede på den. Belært af den erfaring, ville jeg nok tilføje et ekstra punkt til det etiske regelsæt, om at blogindlæg bør være eksempler på seriøs debat, og være underlagt samme etik som journalister er underlagt.

Det afhænger naturligvis af bloggens karakter, men der er vel ingen grund til at opfinde sit eget etiske regelsæt, når der nu er århundedvis af erfaringer at trække på.

Se også:
Wiki-based review process on blogging.wikia.com

Categories
Blogs Bookmarks Kim Blog (English) Rumforskning Technology Videnskab

Charles Simonyi – It’s the closest yet to a Dane in space

Soyuz Tma-10 PatchCharles Simonyi is now in space

It’s almost like a Dane is going to space, since Charles Simonyi lived and worked in Denmark before being hired by Microsoft. He frequently visits Denmark in his Yacht Skat, and it’s impressive. I’ve seen Skat – docked at The Copenhagen Royal Castle – Amalienborg, like pictured in the link above. Skat is Danish for “treasure”, but “Skat” is normally used to express affection for your significant other, and it roughly translates to “darling” – it’s also a play on words, since “Skat” also means “Tax”.

Simonyi is best known – at least by g33k5 like me – for inventing the Hungarian notation – a special style of coding, where you indicate the datatype by prefixing the variable name with a type indicator, eg. nCount and intCount to indicate that Count is a variable that is declared as a number or an integer, szTitle to indicate that the variable szTitle is a zero-terminated string.

I’ve been using Hungarian notation since 1987, I believe that the Hungarian notation actually made C a usable language, and it has saved us from many bugs.

These days I still use Hungarian notation, even though it should not be nescessary in object oriented languages, and even Microsoft, that was instrumental in the spread of Hungarian notation, now discourages it’s use.

It’s an inspiration that someone working in my field can do these things, Charles Simonyi seems to be living my dream.

Godspeed Charles.

Categories
Blogs Bookmarks Kim Blog (English)

Last Letter to his Wife by Rene Daumal

Last Letter to his Wife by Rene Daumal

Last Letter to his Wife

I am dead because I lack desire,
I lack desire because I think I possess.
I think I possess because I do not try to give.
In trying to give, you see that you have nothing;
Seeing that you have nothing, you try to give of yourself;
Trying to give of yourself, you see that you are nothing:
Seeing that you are nothing, you desire to become;
In desiring to become, you begin to live.

Rene Daumal

I received this beautiful poem as a nabcast (special Podcasts that can be subscribed to if you have a Nabaztag) two weeks ago, and it has been a strong motivation, it reflects exactly how I feel right now, and I’m begining to live.

I highly recommend the nabcast Heartfelt (you find it in the Poetry category) by Marvel – even though it’s listed as being in French it’s actually in English, and PoemHunter.com is a wonderful site.