Categories
'i dag' (Danish) Blogs Open Source Technology

Verden på nettet: Tilgængelighed, åbenhed, infrastruktur og demokrati

Som svar på Socialdemokraternes udspil til en vision for Danmark på nettet, vil jeg præsentere min vision for Danmark på nettet, som jeg i stedet vil kalde Verden på nettet.

Forskning i hvordan man gør det lettere at anvende IT
Investering i forskning indenfor hvordan man kan gøre det lettere at anvende IT, i samarbejde med industrien.

“borgerterminal”
Inspireret af One Laptop Per Child, forske i udviklingen af software og hardware der kan resultere i en “borgerterminal”.

En “borgerterminal” er en netopkoblet computer, der giver sikker og hurtig adgang til det offentlige, borgerterminalen skal være så let at betjene som et TV, og ikke kræve konstante opdateringer, sikkerhedsadvarsler osv.

“Borgerterminal” projektet skal være baseret på en åben tankegang, og Danmark skal være foregangsland for anvendelsen af open source, åbne standarder og deltage aktivt i udviklingen, men projektet vil være globalt.

Fokus på sociale aspekter af teknologien
Der skal i stigende grad fokuseres på de sociale aspekter af teknologien, og der skal forskes i hvordan teknologien kan anvendes til at øge borgernes deltagelse i demokratiet.

Udvikling af åben dansk talesyntese
Udvikling af en dansk talesyntese der bliver åben, vil styrke dansk, og gøre det muligt for private og offentlige at tænke tilgængelighed ind i deres løsninger.

IT infrastruktur er så vigtig som veje og kloaker
Der skal naturligvis investeres i IT infrastruktur. IT infrastruktur er i dag lige så vigtig som veje, elforsyning og kloaker. Der skal søges inspiration fra projekter som Wireless Philidelphia, der tilbyder billig adgang til trådløse netværk i byområder, og private initiativer som FON, hvor private kan dele deres netforbindelse mod at opnå adgang til netværket hos andre der deler. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at tilbyde trådløs netværk i tyndt befolkede områder, men det vil være et aktiv for f.eks. København at kunne reklamere med at der er billig adgang til trådløst net i hele byen.

Mindre afhængighed af konstant netopkobling
Der skal tænkes over at samfundet ikke bliver for afhængig af konstant netværksadgang, vores systemer skal også kunne fungere hvis der sker udfald på netværket. Som det er nu kan man ikke få adgang til de offentlige selvbetjeningssystemer, med mindre man har netværksadgang.

Aktiv offentlig deltagelse i åbne og frie software projekter
Det offentlige skal aktivt støtte udviklingen af danske versioner af åbne og frie (open source) programmer, som Open Office, Linux osv. Dette er noget lande som Indien allerede gør.

Foregangsland for anvendelse af åbne standarder
Danmark skal være foregangsland for udbredelsen og anvendelsen af åbne standarder, åbne standarder er lige så vigtige som basal infrastruktur. Sammenlign det med færdselsregler, eller som det ofte bliver brugt sporviderne på togskinner. Det vil være tåbeligt hvis vi ikke kan få informationsstrømmene til at flyde frit, fordi der ikke anvendes åbne standarder.

Udvikling af dansk sproget indhold på nettet
Det offentlige bør gå ind i udviklingen af dansk sproget indhold på nettet. Det kunne f.eks. ske gennem deltagelse i projekter som Wikipedia, Wiktionary, og Den store danske ordliste eller oprette ligende projekter i offentligt regi.

One reply on “Verden på nettet: Tilgængelighed, åbenhed, infrastruktur og demokrati”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *