Categories
Blogs Lektiehjælpen (Danish)

Årsmøde i Kontaktudvalget

I går, den 26-oktober-2005, var jeg til årsmøde i Kontaktudvalget for det frivillige sociale arbejde i Københavns Kommune (KiKK).

Kontaktudvalget har til opgave at fremme det frivillige sociale arbejde og forbedre dets muligheder i Københavns Kommune, læs mere på KiKKs hjemmeside (http://www.kikk.dk). Jeg var den eneste repræsentant for Netværksgruppen i Mjølnerparken, og der var vel ca. 80-90 deltagere fra en bred vifte af frivillig grupper.

Årsmødet foregik på Københavns Rådhus, og det virkede på mig som om det mest var en lejlighed til at klappe hinanden på skuldrene, bla. i form af uddelingen af den årlige frivilligepris. Jeg er lidt ambivalent over sammenblandingen mellem det frivillige arbejde og det kommunale/institutionelle. Men det er et faktum at Kontaktudvalget fremover vil få stor indflydelse, f.eks. når der skal uddeles de såkaldte §115 midler. Dette faktum gør at det er vigtigt at vi forsøger at være aktive i Kontaktudvalget, eller i det mindste at vi følger med i hvad der foregår. §115 midlerne er det der i al væsentlighed finansierer frivilliggrupper som f.eks. Netværksgruppen i Mjølnerparken.

Udover at høre fine ord fra en borgmester, der også er overborgmesterkandidat og årsberetningen fra udvalgets formand, var der sat tid af til lidt debat, den blev dog mest brug til hyggesnak og indtagelse af de obligatoriske Rådhuspandekager.

Aftenen blev afsluttet med et indlæg fra en forskningslektor, som gennemgik to stærke filantropiske Københavnske kvinders levned. De havde, på hver sin måde, arbejdet med frivillig arbejde omkring år 1900, bla. i form af bespisning af fattige. Det var ganske spændende, og forskningslektorens pointe om at vi som frivillige organisationer, bare skulle sørge for at “skrabe” så mange offentlige midler til os som muligt, var egentlig fin, selv om den var i modstrid med det syn kvinderne fra dengang havde på det, og at jeg måske er mest tilbøjelig til at mene, at det frivillige arbejde skal være så lidt som muligt afhængige af støtte fra det offentlige. Det blev dog fremhævet at det er vigtigt, at det offentlige ikke falder for fristelsen for at udnytte det at der bliver udført frivilligt arbejde, til at lave nedskæringer. Det er trods alt et synspunkt jeg er ret enig i, selv om jeg mener at det KAN gradbøjes, det er IKKE alt der kan, eller skal, institutionaliseres, hvilket jeg frygter er det, det offentlige har det “bedst” med.

Der er dog ingen tvivl om at det er vigtigt, at følge de kommunale og statslige tiltag nøje, specielt da det virker som om det er her man lettest kan få et overblik over de forskellige frivillig organisationer. Jeg tror at de f.eks. kan være med til at sikre at der bliver en bedre koordinering af de mange overlappende tilbud. Jeg er f.eks. på det seneste blevet opmærksom på, at der findes ret mange forskellige organisationer der tilbyder lektiehjælp til indvandrere. Udover Dansk Flygtningehjælp, er der f.eks. Ungdommens Røde Kors og LINK. Det virker som om det har været lidt tilfældigt, hvilken organisation der er blevet bedt om at stå for tilbudet i de forskellige områder.

Relevante links:
Kontaktudvalget for frivillige i Københavns Kommune
Rådet for frivilligt socialt arbejde
www.frivilligjob.dk – Portal for frivilligt socialt arbejde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *