Categories
Blogs Lektiehjælpen (Danish)

Møde vedr. lektiehjælp på ydre Nørrebro

Den 31-Okt-2005 deltog jeg i et møde vedr. lektiehjælp for udsatte børn på det ydre Nørrebro.

Mødet var kommet i stand på baggrund af at der er udarbejdet en samlet delkonklusion for Københavns lektiehjælps projekt.

Lektiehjælpsprojektet hører under UndervisningsministerietsUdsatte børns undervisning” projekt. Lektiehjælp er et af indsatsområderne. I København har lektiehjælps indsatsområdet været forvaltet af Københavns lektiehjælpsparaply.

I vores gruppe, arbejder vi nu ikke målrettet for at få fat i specielt udsatte børn, og man kan næppe sætte lighedstegn mellem indvandrere, to-sprogede og udsatte børn.

Vi har ofte drøftet internt i Netværksgruppen i Mjølnerparken, om hvordan vi kunne få en dialog med skolerne, pludselig viser det sig at der gennem længere tid har eksisteret et sådan konkret projekt. Personlig fik jeg først for ca. een måned siden kendskab til eksistensen af Københavns lektiehjælpsparaply. Der er dog ingen tvivl om at der har været en løbende dialog med Dansk Flygtningehjælp.

Det er utroligt positivt, at der tilsyneladende er stor interesse fra det offentlige i, at der etableres et samarbejde mellem de offentlige institutioner, som skoler og ungdomsskoler, og de frivillige. Specielt syntes jeg det lød meget interessant, at samarbejde med Ungdomsskolen, hvor man f.eks. kunne kombinere kurser med lektiehjælp.

På mødet blev det også diskuteret hvem der er vores brugere. Generelt blev det konstateret at det svært at få fat i de lidt, ældre børn, og specielt i drengene. Det er også højst sandsynligt at vi primært får fat i de i forvejen forholdsvis resourcestærke børn.

Vi “amatører” kan helt sikkert lære meget af de professionelle, men der var også stor enighed om at vi ikke skal prøve at blive ens, forskellene er netop også styrken, og det lød til at der var en tro på at vi frivillige f.eks. kan bidrage med nogle kreative nye ideer.

Resultatet af mødet blev at der hurtigt, indenfor en måned, indkaldes til et nyt møde, og at vi nu kan få gang i et formaliseret samarbejde, der kan resulterere i praktiske tiltag. Det bliver spændende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *