Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks

ordnet.dk – Ordbog over det danske Sprog

ordnet.dk

Citat fra ordnet.dk:

ordnet.dk er det første projekt i DSL’s Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora. Det er et projekt hvormed DSL ønsker at udforske de muligheder der ligger i de digitale medier. Projektets mål er i løbet af en seksårig periode (2004-2010) at udvikle et sprogligt værktøj der knytter flere af DSL’s ordbøger sammen og forbinder dem med tekstkorpora så der skabes helt nye muligheder for opslag og effektive søgninger i et meget stort materiale. Samtidig skal det være muligt – via knapper og links – at bevæge sig mellem de enkelte dele.

En af opgaverne i projektet er at tilvejebringe en digital version af Ordbog over det danske Sprog . Dette monument i dansk ordbogshistorie kan dermed se frem til at få et nyt liv når det præsenteres i en ny og tidssvarende form – til glæde også for de kommende generationer. Første fase i processen er nu afsluttet, og en første version vil derfor snart være tilgængelig. Siden vil der ske løbende forbedringer af siden, ligesom der arbejdes med en sammenfletning af supplementsbindene.

NYT: Den 15. november åbner Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for en online-version af Ordbog over det danske Sprog fra denne hjemmeside.

Godt initiativ. Ordbogen er ikke blevet skannet, men indtastet af nogle kinesere. Grunden til at der er blevet brugt indtastning istedet for OCR skanning, er at det simpelthen ikke fungerer godt nok.

Ordbogen er blevet indtastet to gange af forskellige hold, og derefter har man sammenlignet de to versioner, da det er meget usandsynligt at den samme fejl bliver begået to gange, derfor sparer man at korrekturlæse.

Det er faktisk en fordel at få udlændinge til at indtaste værker på dansk, som de slet ikke kan forstå, fordi de ikke “fortolker”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *