Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Technology

Arkitekturguide & metode — OIO Arkitektur (Prototype)

Arkitekturguide & metode — OIO Arkitektur (Prototype)

OIOs nye IT arkitektur guide er et glimrende initiativ, hvor det ser ud til at man prøver at indføre en community drevet proces i arbejdet med at formulere strategier og anbefalinger for IT arkitektur, specielt i det offentlige.

Fint initiativ, og jeg håber at det vil øge kendskabet til vigtigheden af at arbejde mod en fælles offentlig IT arkitektur, som jeg mener er meget vigtig, og som UAD rapporten vedr. udveksling af data indenfor det offentlige klart dokumenterede, er det et område der hidtil ikke har været tilstrækkelig stor fokus på, specielt i kommunerne.

Citat fra UAD rapportens afsnit 2.2 It-arkitektur til sikring af sammenhæng

I spørgeskemaundersøgelsen angiver kun 33 procent af respondenterne fra offentlige myndigheder, at de i høj eller meget høj grad orienterer sig i forhold til de centrale itarkitekturinitiativer, som findes i for eksempel pjecen om ”Arkitektur for digital forvaltning” fra 2004. Særligt i kommunerne orienterer man sig kun i meget begrænset omfang efter de centrale it-arkitekturinitiativer. Således er det kun 25 procent af respondenterne fra kommunerne, der i høj eller meget høj grad orienterer sig efter de centrale initiativer, mens tallet for både amter og statslige myndigheder er 49 procent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *