Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Open Source Technology

OIO – Nationalt videnscenter for software

OIO – Offentlig Information Online – Nationalt videnscenter for software

OIO har netop lanceret et mikro-site for det Nationale videnscenter for software, som regeringen besluttede at etablere i 2003. Der er bla. fokus på at udbrede brugen af, og ikke mindst kendskabet til, Open Source software.

Her er en kopi af “mission statement”:

Regeringen lancerede i 2003 sin softwarestrategi. Strategien fastslår, at det overordnede princip for indkøb og brug af it i forvaltningen er, at de lokale myndigheder skal erhverve den bedste og billigste software ud fra lokale forvaltningsmæssige behov – uanset om der er tale om leverandørejet eller open source-software. I forbindelse hermed er gennemført en række aktiviteter, blandt andet en omfattende analyse af omkostninger og værdi ved brugen af kontorpakkesoftware.

Det er da positivt at regeringen har en software strategi, men det er ret svært at gennemskue hvad den rent faktisk er.

Det mest positive er at man i stigende grad anerkender de åbne formater, og at der er udarbejdet nogle beslutnings værktøjer til at hjælpe med valget af kontorsoftware.

Læs også:
Pilotforsøg med forskellige typer software (fra OIO)
Open source software – i den digitale forvaltning (fra Teknologirådet)
Beslutningsstøtte i forbindelse med valg af kontorpakke (fra OIO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *