Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Open Source Technology

IDC Nordic – Linux 2006

IDC Nordic – Linux 2006

Onsdag deltog jeg i IDC Nordics Linux event, “Linux on Enterprise”.

Selv om arrangementet havde overskriften Linux, må det siges at en stor del af arrangementet handlede om Open Source, åbne standarder og øl(!).

Da det var IDC der stod for arrangementet, blev der naturligvis smidt en del tal på bordet, og markedet for Linux løsninger vokser voldsomt.

Jeg valgte at følge det “offentlige spor”, da det er den del der optager mig mest, og så har jeg tidligere, på Linuxforum 2005, hørt Jens Kjellerup
CTO, Psykiatrisk Hospital, IT Department, Århus Amt.

Jens Kjellerup talte om hvorledes de har implementeret IP telefoni med brug af Asteriks softwaren, og det var pænt imponerende at høre om de praktiske erfaringer, også at de havde en redundant løsning, og ydermere havde formået at få hele alarm systemet ændret til en Wi-Fi baseret løsning i samarbejde med Ascom, der er specialiseret i at levere ting som overfalds alarmer. F.eks. havde man fået udviklet et Wi-Fi håndsæt med en imponerende standby batteri levetid på 40 timer, ved at anvende såkaldt “doze mode”, der kort sagt går ud på at håndsættet er i dvale i 19 ud af 20 millisekunder.

Den næstsidste slide i Jens Kjellerups præsentation viser en liste over de open source løsninger Århus Amts Psykiatri anvender, jeg vil gengive listen her:

 • Servers and desktops Suse, RH and Debian linux
 • Kontorpakke, Openoffice.org
 • Infrastruktur services DNS Bind etc,
 • VoIP, Asterisk
 • VoWIP med alarm og messaging, RH
 • WEB & CMS systemer, Apache & Typo3
 • Applicationservere, Tomcat & Jboss
 • Projektstyring, OpenWorkbench
 • ESDH system, SBsys
 • Helpdesk system, Zentrack
 • Digital diktering, NCH
 • Overvågning, Nagios & Big Brother

Imponerende, og man kan samle rigtig meget inspiration her. Det lød dog til at der var stor usikkerhed om fremtiden nu hvor amterne bliver nedlagt.

Der er ingen tvivl om at der er mange i det offentlige der gør en stor indsats, også i praksis, for at indføre open source og åbne standarder, men jeg syntes der er lidt for megen fokus på at lave websites og portaler for erfarings udveksling, i stedet for at komme i gang med det praktiske arbejde. Jeg er dog lidt mere klar på hvad der menes med “regeringens software politik” efter at have hørt indlægget fra Mikkel Hemmingsen, Vicedirektør, VTU. Den er ganske enkelt “bedst og billigst”, og så er det ellers op til de enkelte at vælge fra OIOs katalog, der desværre er alt for omfattende, og p.t. primært handler om ting som dokument standarder. Jeg syntes der er behov for at man kunne være lidt mere præcise i sine anbefalinger, så kommunerne kan begynde at vælge løsninger baseret på dette.

Den meget aktuelle fiasko med EPJ – Elektroniske Patient Journaler – hvor sundhedsministeren har besluttet at arbejdet med udviklingen af seperate systemer skal stoppes, syntes jeg nu OIO har et stort medansvar for. OIO har bla. defineret nogle åbne standarder for EPJ, og så vidt jeg se prøver man her at udvikle nogle data modeller, der på mig virker meget unødigt komplekse.

Efter frokost var der en panel debat mellem de IT politiske ordførere fra R, V, K og SF. Ikke meget nyt, udover at beslutnings forslaget fra Morten Helveg (R) nu bliver fremsat. Det mest positive er at alle er enige om vigtigheden af åbne standarder. Uenigheden går på økonomien og hvorvidt regeringen ikke allerede opfylder beslutningsforslaget gennem OIOs standard katalog.

Dagen afsluttedes med et yderst inspirerende oplæg fra Peter Quinn Former CIO, Massachusetts. Peter Quinn er også kendet som “Open Doc Man”. Jeg var faktisk ikke klar over hvor omfattende Massachusetts er gået til værks. Det er også interessant at tænke på at Massachussetts er en stat der befolkningsmæssigt er at sammenligne med Danmark, men de virker klart som om de har en meget mere centraliseret og strømliniet administration, staten bliver drevet mere som en virksomhed, og ikke som i Danmark hvor der er mange “små virksomheder” (=kommunerne). Jeg tror der kunne være mange gevinster ved at centralisere IT driften, det ville også være nemmere at indføre nye standarder som f.eks. Open Document Format. Som det er nu er det stort set umuligt, ud fra “bedst og billigst” devisen, som Peter Quinn sagde så er det billigst at “sidde stille” og undlade at ændre noget som helst, det kan også være bedst – “if it ain’t broke don’t fix it” – men det er ikke sådan man får ændret “tingene”.

Dagen sluttedes af med en præsentation af kunstergruppen SuperflexsÅben øl/Free beer” projekt. Virkelig et genialt projekt hvor det lykkedes at kommunikere open source/free software foundations værdier ud i form af et “ikke IT” produkt, nemlig øl. SKÅL!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *