Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Open Source Technology

Blogforum2 – Blogfond

Blogfond – Blogforum

Under Idegenereringssamtalen kom forslaget om oprettelsen af en slags blogfond op, det er nu blevet konkretiseret i form af en slags “manifest” formuleret af Charlotte Yong San Gullach…Spændende!

“Manifestet” er fyldt med open source tankegang – love it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *