Categories
'i dag' (Danish) Blogs Education/Undervisning Frivillig arbejde Historier/Stories Manic Panic Undervisning

Exit Night – Enter Light: Kim Bachs – @EN_AF_OS – “Præsentation for behandlere”

Som det måske er nogle bekendt er jeg frivillig ambassadør for EN AF OS kampagnen, der har som formål at gøre op med tvivl, tavshed og tabu om psykisk sygdom.

I den egenskab har jeg holdt oplæg for behandlere, administratorer og borgere i psykiatrien, her har jeg vedhæftet den jeg har rettet mod behandlere.

Titlen er en “lettere” omskrivning af en linie fra Metallicas sang “Sandman” 🙂

Præsentationen kan ikke rigtig stå alene, men det vil jeg råde bod på ved, i den kommende tid, at uddybe de enkelte punkter.

Målgruppen for den vedhæftede præsentation er behandlere i det psykiatriske behandligssystem, men jeg har også brugt den overfor borgere.

Kim Bach – EN AF OS – “Præsentation for behandlere”

ps. jeg måtte lige opdatere mine dias. Jeg er, i skrivende stund, indlagt på Psykiatrisk Center Glostrup til observation for mani, så nu har jeg været indlagt i alt 6 gange :-).

Jeg kan oplyse om at jeg synes der sket mange fremskridt siden jeg var indlagt første gang.

pps. jeg har fortalt hele min historie i billeder, dem kan du finde på dette flickr sæt:
Exit Night – Enter Light – The Passion and The Revelation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *