Categories
'i dag' (Danish) Blogs

“Kammerater! Nåeh nej…” – Til Grundlovsmøde med Ny Alliance i Kongens Have

(opdateret 7-Juni@04:25 UTC)

For FØRSTE gang i mit liv har jeg været til et Grundlovsmøde, det er faktisk lidt pinligt, men jeg tror at det nu bliver en tradition.

Grunden til at jeg var til Grundlovsmøde i går skyldtes et tip jeg fik fra en god veninde – tak for det – men det var nu også fordi jeg tror jeg først forstod at værdsætte vores Grundlov efter jeg faktisk læste den, og specielt den vigtigste paragraf, i forbindelse med “en eller anden sag” sidste år.

Her er den vigtigste paragraf i Danmarks Riges Grundlov (kopieret fra grundloven.dk):

§ 77

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Det kan vist ikke siges meget mere klart, jeg bøjer hovedet i respekt over hvor simpelt og klart denne paragraf er formuleret, ulig en hel del af de “andre” (hvis du stadig er i tvivl, så er dette paragrafen om ytringsfrihed, og “sagen” var den der med Profeten Muhammad “Salla Allahu ‘Alaihi Wa Sallam”).

Anders #1 – “Lad dem om det!”

Og så må jeg da indrømme at Ny Alliance tiltaler mig, det er fantastisk spændende, og de er gennemsyret af “demokratisk energi”, hvilket er dejligt, og fantastisk for demokratiet, det har faktisk været med til at få Anders Fogh Rasmussen til at undsige Dansk Folkeparti, UTROLIGT! Og det Anders Fogh Rasmussen sagde i går (omtalende Hadjab og Burka forbud):

“Lad dog dem om det”, sagde Fogh om de muslimske kvinder. – “Lad det velkendte danske frisind sikre retten til at klæde sig, som man vil – også i det offentlige rum”.

Det er da klar og fornuftig tale, og det var ikke noget Pia Kjærsgaard kunne lide at høre.

Anders #2 – “Kammerater – nåeh nej!”

Nå! Nu spørger du nok: “hvornår kommer der noget om Ny Alliance”? – det gør der – men først et par ord fra Anders #2, nemlig Lund-Madsen. ALM var indkaldt som konferencier, og han åbnede med at sige “Kammerater! nåeh nej”, og så kan man vist sige at stilen var lagt.

ALM tog i øvrigt over efter DJ Kenneth Bager i topform, vi fik Herp Albert og så Edith Piaf (La Vie En Rose) lige før ALM gik på…Respekt * liggende ottetal!

Anders #3 – “2.0 (to-punkt-åget)” opfordring til deltagelse

Første taler var Anders #3, dennegang Samuelsen, og han imponerede mig med en klar og utvetydig opfordring til at deltage i formuleringen af partiprogrammet, det var som han talte direkte til mig da han talte om hvordan vi kan forbedre skolerne.

Det var befriende at AS faktisk slet ikke talte om skattepolitik, det han kom med var i stedet denne totalt to-punkt-ågede (two-dot-oh-ede) opfordring til deltagelse:

Politikudviklingen kommer i vidt omfang til at foregå på nettet, og vi skyder debatten i gang i løbet af få uger. Vi ved godt, at ikke alle har adgang til nettet, men skriv til os, hvis I har noget på hjerte. Vi vil lytte til de mange gode ideer – og først til august lægge os fast på et principprogram. Ikke et detaljeret program med en holdning til alt fra forholdene for søens folk til problemerne på Danmarks Radio, men et program, der redegør for værdier, grundholdninger og visioner på de forskellige områder.

Vi fik forøvrigt at vide at hjemmesiden er lavet af to 16-årige. I følge AS havde de to drenge været bekymrede for om den kunne klare belastningen efter den 7-maj-2007, til det sagde AS at han da ikke regnede med at der var ret mange der kom forbi! “Tror i der er nogle der opdager den?” – det var der som bekendt.

Og så kom Anders Samuelsen med en vittighed: Da den dynamiske trio var på vej til pressekonferencen den 7-maj-2007, var de kørt forbi Søren Pind…De rullede så vinduet ned og råbte ud: “Nej Søren du kan IKKE være med”!

Gitte Seeberg – Deltagelese i det internationale samarbejde

Jeg har tidligere nævnt at jeg synes Gitte Seeberg er det svageste led i den nye alliance, men hun overraskede mig positivt med klar tale om at Danmark skal deltage fuldt og helt i det internationalle samarbejde, herunder EU – væk med EU forbeholdene – og arbejdet i FN og andre internationale organisationer skal styrkes. Min respekt for Gitte Seeberg er vokset voldsomt.

Og så var hun helt klar omkring USA, og det var flot:

Ny Alliance ønsker, at Danmark skal stå stærkt gennem et solidt udenrigspolitisk samarbejde mellem EU-landene. Et samarbejde der gerne i fremtiden må blive yderligere styrket. Vi ønsker også et stærkt og forpligtende samarbejde med alle gode kræfter i USA. Vi mener ikke, at der hverken kan eller skal sættes lighedstegn mellem Bush-administrationen og USA. USA er mere og andet end Bush, hvilket det seneste valg i USA jo også har bevist, hvor der nu er et nyt flertal i både senat og kongres.

Rasmus Nøhr – Jeg kan godt li’ kærlighedssange

Har ikke hørt Rasmus Nøhr før, men han er virkelig god – synger og spiller godt – meget minimalistisk – det kan jeg godt li’. Faktisk kan jeg (efterhånden) godt li’ (hmm forstå?) når der bliver “sagt”: kærlighed.

Naser Khader – “Oprør fra midten” og samarbejde

Til sidst gik Naser Khader på, ALM introducerede ham som “Sølvfisken”, da han er som en sølvfisk der forsvinder når lyset tændes, men altid er der LOL.

NK er faktisk alliancens svageste led, men jeg må indrømme at han overraskede ved at komme med klare udmeldinger vedr. Mellemøsten, hvor han talte om at Israels besættelse af Gaza og Vestbredden skal ophøre, men essensen af det han sagde var dette:

Ny Alliance står lige dér, hvor vi skal stå: på midten.

Det er vigtigt for mig at understrege: Vi har værdifællesskaber på kryds og tværs med de eksisterende partier. Vi kan arbejde til højre og til venstre – jeg gentager: til venstre – i Folketingssalen.

Og i onsdags i Folketingssalen slog det mig endnu engang: For os er det ikke afgørende, hvem vi samarbejder med, men hvad vi samarbejder om.

Men midten: det er os!

Det er flot og klart, ENDELIG: “oprør fra midten”, og jeg glæder mig til at se om Ny Alliance får nogle markante venstrefløjs politikere med.

Kammerater 2-punkt-åge – og så bagte Bageren “kiks” MUMS

Da der som bekendt nu ikke var flere medlemmer af alliancen der kunne tale – som ALM sagde – og der i øvrigt ikke var nogle der meldte sig til en Jam session (jeg overvejede det), så gik Bageren på igen. Lækkert, lækkert ørekræs med alt fra Dolly Parton over Chic til David Bowie og The Specials.

Men jeg skriver ikke under på opstillingsblankletterne før “jeg” (læs “vi”) har skrevet Ny Alliances program, eller skal vi kalde det “manifest”, og titlen kunne jo være “KAMMERATER to-punkt åge”!

Tillykke med fødselsdagen Danmark! Ny Alliance ligner en GAVE til demokratiet, og kender Naser Khader den “statiske duo”, eller var det bare et anerkendende nik vi fik, fordi vi havde den mest chillede attitude?

One reply on ““Kammerater! Nåeh nej…” – Til Grundlovsmøde med Ny Alliance i Kongens Have”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *