Categories
'i dag' (Danish) Blogs Rumforskning Videnskab

Privat og offentlig rumforskning! Remis?

Lad os bare aftale remis! Efter regeringen har udlignet kan vi så ikke, indtil videre, enes om at den “hårde” rumforskning tager det offentlige sig af og kommercialiseringen af rummet tager de private sig af – kom til lommerne Helge Sander og andre – som Bill Rutan eller Mike Melville udtalte “If God meant us to explore space he would have given us more money”. Jo det lyder som “No bucks No Buck Rogers” citatet fra “The Right Stuff”, det burde have været Chuck Yeager der var test pilot!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *