Categories
Blogs Bookmarks Education/Undervisning Lektiehjælpen (Danish)

Klubben i Mjølnerparken giver etniske børn nøglerne til bedre integration

Kronikken “Når klubben i Mjølnerparken giver børn fra etniske minoritetsgrupper nøglerne til at blive bedre integreret i det danske samfund”, skrevet af Journalist Monica C. Madsen og offentliggjort den 7-Nov-2005 på vildelaereprocesser.dk, er et interview med Sjakkets leder, Khosrow Bayat; Klub 36s leder, Assad Keblawi, og medarbejder i Klub 36, Nadim Barakji.

Lektiehjælpen og Lektiecaféen er også omtalt i kronikken. Her er et citat, der må siges at være meget positivt:

I valgte at lave en lektiecafé som jeres første aktivitet – hvorfor?

Assad Keblawi:
– Vi valgte at lave en lektiecafe med frivillige lektiehjælpere fra Dansk Flygtningehjælp som vores første aktivitet, fordi det er så grundlæggende vigtigt at man kan følge med i skolen, hvis man skal kunne skabe sig en god fremtid.

De første gange kom kun mine egne børn og min familie og venners børn, men børnene fortalte om lektiehjælpen til deres venner, og vi voksne gik rundt til skolerne og fortalte om tilbudet, så der kom hurtigt flere børn – af sig selv, eller fordi skolerne havde fortalt deres forældre om tilbudet.

Både børnene og forældrene er meget begejstrede, 120 bruger hver uge lektiecafeen, som er åben 3 gange om ugen fra klokken 17 til 19, hver gang med 10 frivillige, som hjælper med alle fag.
Vi har også staveundervisning for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse fra klokken 14 til 16, for udtalelsen og stavningen er det sværeste ved det danske sprog.

Khosrow Bayat:
– Skolerne melder også tilbage, at lektiecafeen hjælper børnene til at klare skolen markant bedre. Det viser sig, at mange børn er meget dygtige, når blot de får hjælp til at forstå opgaverne ordentligt. Og da klubben for nylig måtte holde lukket ca.14 dage, skrev eller ringede flere skoler til os, fordi børnene ville få svært ved at klare skolen, hvis lektiehjælpen forsvandt.

Derfor er det meget vigtigt at vi bliver ved med at støtte børnene, så vi undgår, at de bliver udstødt i de større klasser, sådan som det ellers sker for alt for mange.

Nadim Barakji:
– Det er utroligt vigtigt for os, at børnene klarer sig bedre i skolen – det er den bedste måde at blive integreret på, og hvis man ikke klarer sig godt i skolen, går man på gaden og lærer dårlige måder at klare sig på. Som noget nyt har vi nu også fået staveprogram på vores computere til børn helt ned til børnehaveklassen. Fordi det er så vigtigt, at de kan følge ordentligt med helt fra starten.

Vores succes skyldes også, at vi har knoklet meget med at forklare forældrene, hvor vigtigt det er at deres børn får hjælp til deres lektier. Det har været hårdt arbejde at få alle forældre til at forstå det.

Hvordan har I overbevist forældrene om, at det er vigtigt, at deres børn får lektiehjælp?

Nadim Barakji:
– Ved at forklare forældrene, at de jo ikke selv kan hjælpe børnene, fordi de ikke taler eller skriver perfekt dansk – de udtaler tingene forkert, og børnene overtager deres fejl, hvis de ikke får hjælp til at ændre på dem. Derfor må forældrene se i øjnene, at de ikke kan lære deres børn tingene selv.

Nogle af forældrene har haft modstand mod ideen, fordi de sidder inde i deres lejlighed hele tiden – de kommer fra en helt anden kultur, og de kender ikke meget til det danske kultursamfund, og de passer hele tiden på, at deres børn ikke nærmer sig den danske kultur for meget.

Derfor har vi gjort en stor indsats for at fortælle dem, hvorfor vi mener, at det er godt for børnene at lære den danske kultur bedre at kende: Fordi vi bor her, vores børn er født her, de skal opvokse her i landet, de skal klare sig godt og få en ordentlig fremtid.

Vi har også inviteret både forældre, børn og lektiehjælpere med til flere fællesspisninger og ture til Bonbonland, Knuthenborg, museer osv., så forældrene lærer lektiehjælperne at kende og føler sig trygge ved at sende deres børn i lektiecafeen, fordi de ved, hvad det er for nogle personer, der kommer og hjælper dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *