Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks

Blogfonden

Blogfonden

Hurra, Charlotte er kommet videre med Blogfond projektet, og har fået en WordPress Blog, hmm. jeg havde vist lovet at hjælpe hende, ups.

Jeg er også kommet videre med en hel ting jeg fik startet i løbet af 2006…Man når faktisk noget i de dage der er mellem jul og nytår.

Mere senere, der “skal” jo gøres status når året er omme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *