Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Frivillig arbejde NGOs Resources Undervisning

Dialogmøde om sundhedsaftaler på Bispebjerg Hospital – sammen bliver vi bedre!

Kommunikationsaftalen-lille-logo

Onsdag den 30. april 2014 holdt jeg et inspirationsoplæg på “Dialogmøde om sundhedsaftaler” på Bispebjerg Hospital.

Det var en stor udfordring, min hidtil største, at skulle adressere en stor forsamling af beslutningstagere.

Emnet var brugerinddragelse, og jeg prøvede at få sat fokus på indragelse af frivillige, foreninger, NGO’er og samarbejde med det offentlige.

Nedenfor kan du se min præsentation:

Budskaber

Jeg vil lige fremhæve mine budskaber.

  • Kommunikation mellem systemets enheder, så få kontakter som muligt, helst de samme
  • “Øjenhøjde”, indflydelse, medbestemmelse og transparens
  • Samarbejder og frivillighed
  • Medarbejdere og frivillige med brugererfaring

Her er invitationen:

Kære politikere samt repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger

I inviteres til dialogmøde om udviklingen af samarbejdet mellem region, almen praksis og kommuner i hovedstadsregionen. Mødet handler om den nye sundhedsaftale med særlig fokus på aktivt samarbejde med borgere og pårørende samt lighed i sundhed.

Formål

Sundhedskoordinationsudvalget i hovedstadsregionen inviterer til et møde, hvor deltagerne kan drøfte den nye
sundhedsaftale ud fra et borger-/pårørendeperspektiv og komme med input til det videre arbejde med den nye sundhedsaftale. Når mødet afholdes vil den politiske del af sundhedsaftalen være i høring. Samtidig vil den administrative del af sundhedsaftalen være under udarbejdelse.

Målgruppe

Mødet er for inviterede deltagere:

  • Repræsentanter for 27 patient- og pårørendeforeninger samt andre foreninger
  • Medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget
  • Formanden for praksisplanudvalget
  • 5 repræsentanter for PLO-Hovedstaden
  • Udvalgsformænd for de 29 kommuners sundheds- og psykiatriudvalg i hovedstadsregionen
  • Formænd og medlemmer fra relevante politiske udvalg i Region Hovedstaden

Konklusion

Jeg synes virkelig der blev lyttet, og der blev arbejdet virkelig seriøst ved de efterfølgende workshops.

Man fornemmer en stor vilje blandt de fremmødte til at samarbejde

Arrangementet var i øvrigt utrolig velorganiseret, og hvor er det bare skønt at have en facilitator, så præsentationerne allerede er klar på computeren når man kommer.

Det var en stor fornøjelse, og jeg håber at der kommer gang i samarbejdet!

SAMMEN BLIVER VI BEDRE!

Her er min præsentation som PowerPoint og PDF til direkte download.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *