Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Open Source Technology

“Format wars”: CW – Bliver det uafgjort mellem ODF og Open XML?

(opdateret: 8-Jun-2007: 20:57)

Bølgerne går for tiden lidt højt i den danske verden for alt der er “åbent og frit”, og det skyldes en artikel i ComputerWorld.

Artiklen er baseret på et møde om dokument formater, arrangeret af DKUUG, SLUUG og KLID (danske foreninger/interessegrupper der bla. arbejder med åbne standarder, undertegnede er på DKUUGs mailinglister).

“Format wars”

Den efterhånden lange “formatkrig”, handler om hvilket format der i fremtiden skal anvendes til udveksling af dokumenter, ikke mindst når det offentlige kommunikerer med borgerene.

Krigen står primært mellem de to formater, ODF (Open Document Format) og OOXML (Office Open XML). ODF er en ratificeret ISO standard, OOXML er på vej til at blive det.

ODF-lejren (herunder DKUUG, IT-Politisk Forening, SUN – ikke mindst SUNs COSO Simon Phipps) mener der “kun kan være et format” (ODF). Det gør OOXML-lejren (mest Microsoft) sikkert også – OOXML forstås – de siger det bare ikke så højt.

Så ComputerWorlds budskab om at “fredspiben er tændt”, er overraskende, ikke mindst for undertegnede. Nicolai Devantier fra ComputerWorld starter sin artikel med disse ord:

ComputerViews: I kampen om hvilken åben standard vi skal benytte i Danmark efter årsskiftet, er både ODF og Open XML kommet nærmere målet.

Stridens parter ser nemlig ud til at have accepteret, at der skal være plads til begge.

Men er stridsøksen virkelig blevet begravet til fordel for en dobbeltløsning, hvor der er plads til, at ODF og Open XML lever side om side?

Parolerne om, at vi kun skal have ét format er i hvert fald stilnet af, og dualismen præger i højere grad debatten – og det fra begge sider.

Som ComputerWorld fremstiller det, lyder det jo som om format krigen er afblæst, og det er faldet “ODF lejren” (i form af DKUUG), voldsomt for brystet, de mener der er tale om manipulation, og artiklen har også resulteret i skarpe kommentarer fra den danske “ODF lejr” (vi skal jo nok passe på med at kalde det lobby ;-)).

Dokument filformater er “uinteressante”

Der er vist ikke den store tvivl om at undertegnede er solidt placeret i ODF-lejren, men jeg har nu lidt svært ved at se problemet med artiklen, der bare er en konstatering af at krigen ikke er så varm.

I øvrigt mener jeg at dokument filformater er ganske uinteressante, selv om åbne standarder på dette punkt er vigtige.

Vi skal ganske enkelt til at holde op med at sende kopier af filer til hinanden, men i stedet sende henvisninger til netadresser (URLer, links), så er det jo op til browseren og serveren at rendere/konvertere korrekt og dynamisk. Bemærk at Microsoft Office og Open Office jo i øvrigt også er en slags browsere, de anvendes dog ofte kun til at browse lokale kopier af indhold.

Vi glemmer også at det stadig er Microsofts “gamle” og lukkede DOC format og Adobes delvist åbne PD og da i høj grad (X)HTML, der er de virkelige de-facto standarder.

Sådan starter lavinen

Historien viser at det der sker er, at så snart bare en enkelt offentlig instution har købt MSO2007, så starter lavinen:

Først sendes der et OOXML formateret dokument fra en offentlig instution til en anden, herefter ringer telefonen:

Modtager af OOXML dokument: “Jeg kan ikke åbne dit dokument”!
Afsender af OOXML dokument: “Det er ellers skrevet i Word”
Modtager af OOXML dokument: “Det har jeg da, men jeg kan ikke åbne det”
Afsender af OOXML dokument: “Så skal du jo bare have den nyeste version”
Modtager af OOXML dokument: “Ah – udviklingen går jo så stærkt, og nyt er jo altid godt…Jeg taler med chefen, han siger jo altid at vi skal være på forkant med udviklingen…”

Hvorefter modtager bliver til afsender, og den ene offentlig instution efter den anden falder som de proverbiale domino brikker – *suk*.

Får DKUUG til at fremstå som utroværdige

Egentlig kan jeg ikke se det store problem med artiklen, udover at den naturligvis får. DKUUG til at fremstå som dybt utroværdige, da de (eller skal man sige vi) er placeret solidt i “ODF-lejren”. Det største problem lader til at være at Simon Phipps er fejlciteret:

Simon Phipps giver i et podcast til Computerworld således udtryk for, at han ikke udelukker Microsofts format og godt kan forstå, hvis politikerne vælger dobbeltløsningen.

Sagen er også kompliceret, krigen drejer sig nemlig reelt om noget helt andet, noget der ikke rigtig kan siges højt: nemlig at Microsoft Office 2007 (MSO2007) ikke skal indføres i det offentlige, og det er jeg helt enig i.

“Jeg viser dig verden som den er”

Men, husk:

“Redmond ligger på Sjælland, på Sjælland, på Sjælland…”
“Balmer ligger i udbrud…i udbrud…i udbrud…”

(undskyld til Nephew).

Se også:

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Open Source Technology

Linuxforum BoF day 2006: LET’S GO! And I’ll spare you some highly irregular expressions

Linuxforum BoF dag, 28. oktober 2006Linuxforum BoF dag 2006

The 28th of October 2006 was the day of the Linuxforum 2006 Birds of a Feather sessions, and as it might have been noticed by regular readers, yours truly hosted the session on “open standards”, inspired by the recent legislation that asks the government to start using, and implementing, open standards in their IT solutions.

The forum was held at Symbion, which is a “research incubator”, I arrived late, and I followed the signs…Hmm that door leads to a stairwell, I entered, and immediately the door shut, I knew I was in trouble – I’ve experienced the same situation before – Shudder! There was NO way to exit the stairwell without a valid keycard, which I naturally didn’t hold. OK, in the words of Douglas Adams, Don’t Panic…There actually was a door to the outside, but it had a clear sign that said…Don’t open, it will trigger the alarm…

Hmm…I was as usually packing, using my cell phone to access the yellow pages actually yielded a number, I called it and the man on the line was quite surprised, first and foremost he was a bit annoyed about the fact that the building was open to host the Linuxforum, secondly he wondered how I got hold of his number, well it was listed with information! Well he gave me the main number to Symbion, he suggested that they had a number to call in case of an emergency…No way, I got a machine and a friendly goodbye! Damn…Well there were two numbers to some security services posted in the stairwell, I called both but they were also closed for the weekend. Now I started pounding on the door, but no one could hear me…Finally I heard a door slam…Hey! Wait a second…Phew someone was working that afternoon…With one swipe I was let out of my temporary prison, but I could have stayed there for a long, long time.

It’s a stupid set-up, and dangerous, I’ve experienced worse once, where I got trapped in another stairwell, and in that particular stairwell I didn’t find any doors to the outside, luckily I had my cellphone and the number of one of the employees.

The label on the button that opened the door read “Udtryk” this is funny, “udtryk” is Danish the litteral translation is “outpush”, and the meaning is that you press the button to get out, but “udtryk” also means “expression”, I’ll spare you the highly irregular and colourful expressions that I wanted to spill while trapped in the stairwell.

Oh well, now on topic!

My call for BoF was:

The spread of open standards
With Kim Bach, kim.bach(at)gmail.com

I’m interested in how we can help implement the legislation B103: On the use of open standards in the public central administration.

Steps like the implementation of Open Document Format is a small step in the right direction, but don’t we need to establish a central CIO (Chief Information Officer) function in the public, inspired after Massachusetts. The “Bedst og Billigst” (best and cheapest) software policy of the government isn’t too clear, and it often results in “non-movement”, since that always will be cheapest.

How can we spread the knowledge of open and free alternatives to commercial products within, for instance, content management.

I’ve never done anything like this before, so I didn’t really understand the BoF format, but it’s really workshops, and quite informal, or at least that was the way my session ended, and I was very happy to see that some 20 people had joined the session, and more arrived later and they actually stayed!

Most of the sessions yesterday were hardcore technical sessions, and most of them were really packed.

I had prepared a few slides (follow link) and I’ve blogged on the subject several times, and I’m maintaining a page on my wiki.

I started out by presenting my slides, but really I only had 2-3, and immediately we had a real discussion going on, but it wasn’t till the end that we begun getting suggestions that we could write down. I’ll put it down to my lack of experience, and that I should have done more to keep focus, but it was really more of a brainstorm, and it was very rewarding indeed, at least to me, with most of the audience getting involved in the discussion.

We had a long and very fruitful discussion, mostly focused on the window of opportunity that we have right now, with Linux and open source software reaching such a high degree of maturity, and the major commercial player being almost tied down by huge technical challenges creating the next generation of their bread-and-butter software.

When it came to open standards, we spend a lot of time talking about Open Document Format, and ODF is very important indeed, because it can be considered a “Trojan”, simply start sending documents to the public authorities and tell them that they simple need to get hold of an open and free implementation of an Open Document Format viewer, for instance OpenOffice. With B103 in our hands, we can just say that what we sent was a document in the ONLY format that is an official ISO standard, and that the authority should start complying with B103.

Another important point that was made was that the volume agreements that the Danish public sector has with Microsoft, called eAftale is about to expire, so now’s the time to start pushing the alternatives to the politicians.
I’m quite happy with my own performance, and I’ll try to use this experience to build a shorter presentation, and I think that I got good response.

After “my” session, there was a session on the next steps for the open source movement in Denmark.

A number of suggestions on next steps were listed. We need to do A LOT more lobbying, and we need some reference cases, e.g. this school switched to Linux…

We’ll set-up a press centre…using the SSLUG wiki as a starting point, it seems that the Open Source movement in Denmark is in need of new blood, and I’m voluentering my services, I really need to join these SIGs.

The day ended with quality beer and more geekery, I’m REALLY REALLY impressed by Ubuntu 6.10 and I have the perfect machine to test it on, an iBook G3 500MHz that I just acquired.

I’m right@home@Linuxfourm. IT’S MY CULTURE! AND LET’S GO WITH THE LOBBYISM.

Categories
'i dag' (Danish) Blogs Bookmarks Open Source Technology

‘Format Wars’: Computerworld – Politikere fristede af OpenDocument

Computerworld – Politikere fristede af OpenDocument

Rambøll er barslet med en rapport der forsøger at estimere omkostningerne ved at indføre Office Open XML og Open Document Format i centraladministrationen.

Link til rapporten: Estimering af omkostningerne ved indføre Office Open XML og Open Document Format i centraladministrationen

Citat fra Computerworlds artikel.

Flere partier ser positivt på mulighederne for at hente millioner i besparelser ved at fravælge Microsofts kontorpakke i det offentlige. Det sker dagen før regeringen præsenterer et forslag til finansloven for 2007.

Først vil jeg bemærke at det er en klassisk fejl at fokusere på økonomiske besparelser når der skal indføres åbne standarder, det er ikke kun derfor man skal indføre dem, selv om det da også er et godt argument – men “the beer isn’t free!” husk det nu!

Derudover er det underligt at det ikke fremgår hvem der er opdragsgiveren i selve rapporten, det er jo næppe noget Rambøll har lavet gratis (sådan plejer de ikke at arbejde). Men det fremgår af Computerworld at det er OSL (Foreningen af Open Source Leverandører) der står bag.

Som sådan fremstår rapporten desværre som bestillingsarbejde.

Personligt syntes jeg det er visionsløst kun at foretage en sammenligning mellem to stort set identiske teknologier, der fundamentalt er baseret på forældet teknologi, hvor man i alt for høj grad blander indhold og layout. Der burde skiftes til en centraliseret model, så vi kan slippe af med den latterlige anakronisme, desktop computeren, og begynde at anvende tynde klienter.

Der er rigeligt med open source software der kunne anvendes til formålet, f.eks. MediaWiki.

Den største udfordring er, i øvrigt, alle de egenudviklede Excel makroer, samt de indlejerede binære formater, der findes overalt.

Når det er sagt så håber jeg at politikerne, med denne rapport i hånden, kan se at de ihvertfald skal springe opgraderingen til Microsoft Office 2007 over.

Det skal ganske enkelt forbydes central administrationen at opgradere til Microsoft Office 2007, og der skal laves standarder for hvordan man undgår de kompatibilitets problemer der altid vil plage os.

Her er et par forslag til retningslinier, stjæl gerne ideerne kære politikere:

  • Der må ikke anvendes indlejrede dokumenter og/eller grafik, alt skal være henvisninger
  • Det skal sikres at henvisninger ikke bliver brudt gennem en PURL (persistent URL) system
  • Alt skal kunne nås gennem URLer og kunne vises i en standard browser uden behov for ekstra programmer (der skal altid findes en XHTML version af et dokument)
  • Programmering (læs Excel udvikling) skal “godkendes” af en central IT funktion, så man undgår “ad-hoceriet”
  • Der skal laves et centralt erfarings udvekslings fællesskab, så løsninger kan deles, dette for at undgå at den centrale godkendelse af “programmering” bliver for stiv
  • Så lidt layout som muligt
  • Dokumenter skal være struktureret ensartet, stærk brug af “outline” og “levels”

Har I flere ideer?