Categories
Blogs Bookmarks Lektiehjælpen (Danish)

Hverdagsliv & byplanlægning i Mjølnerparken

Faldt over denne rapport:
Hverdagsliv & byplanlægning i Mjølnerparken – RUCs digitale arkiv: Item 1800/905

[Nielsen, Lea Allingham; Fischer-Nielsen, Julie; Hansen, Brian; Matikainen, Sara Loisa; Hansen, Jesper Minor; Ploug, Louise Overgaard: Hverdagsliv & byplanlægning i Mjølnerparken (2005)].

Der er mange interessante betragtninger, bla. at integrations kravene har ændret sig voldsomt på meget kort tid, hvilket – naturligt nok – er meget svært for indvandrerne at forstå. Det konstateres også at der er store problemer med at få beboerne til at deltage i de politiske beslutningsprocesser, konkret her i forhold til opstartsfasen af områdefornyelsen af Mimersgadekvarteret. Der tales om barrierer.

Der antydes en mulig løsning på problemerne, citat fra abstract: “Disse barrierer er søgt vendt til muligheder gennem en udvidet forståelse af det aktive medborgerskab og politisk deltagelse, en tilgang der prioriterer de eksisterende fællesskaber, netværk og aktiver der foreligger i Mjølnerparken. Dermed argumenterer vi for en afstandtagen fra den performative deltagelsesform og ønsker i stedet at styrke af de uformelle former for politisk deltagelse. Dermed pointerer vi behovet for en vægtning hverdagslivets nuancer og forskellighed i en byplanlægningskontekst.”

One reply on “Hverdagsliv & byplanlægning i Mjølnerparken”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *